Company Logo

Prisijungimas

Vizija, misija, filosofija

Darželio misija

Užtikrinti valstybės bei savivaldybės deleguotų funkcijų įgyvendinimą įstaigoje, sudarant galimybes kiekvienam bendruomenės nariui, pagal savo galias, suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją, būti savarankišku, veikliu, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis, žmogumi. Kiekvienam vaikui sukurti aplinką, sudarančią sąlygas gerai jaustis, atsiskleisti prigimtinėms galioms, rūpinantis vaiku individualiai, gerbiant jo skirtingumus, subrandinti vaiką kitokiai veiklai – mokymuisi.

Darželio vizija

Šiuolaikiška, moderni mokykla, atvira naujovėms, informacijai, nuolatinei kaitai, aprūpinta pažangiomis ugdymo(-si) technologijomis, padedanti pasirengti vaikui mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Darželio filosofija

  • Kurti pedagoginį procesą ir ugdymo pasaulį pertvarkyti taip, kad Vaikas:
  • pažintų ir įsisavintų tikrąjį žmoniškumą;
  • pažintų save kaip Žmogų;
  • demonstruotų savo tikrąją individualybę;
  • surastų visuomeninės erdvės savo tikrosios prigimties tobulinimui;
  • persismelktų bendražmogiškaisiais interesais.


Paslaugos teikėjas

Nemokamos interneto paslaugos švietimo įstaigoms.

Lankytojai

Šiandien0
Vakar1
Visą laiką113530

VCNT - Visitorcounter

Sprendimas gelgaudiskio.darzelis@gmail.com.