Company Logo

Prisijungimas

Skelbimas dėl atrankos

DĖL ATRANKOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJOS/-O PAREIGOMS UŽIMTI

 

2014-07-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiame pretendentų atranką Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželyje „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos/-o pareigoms užimti.

Darbo krūvis – 0.5 etato;

Darbo sutartis – neterminuota;

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – Dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo programą gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką / ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko / pedagoginės specializacijos modulio programą, arba pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-506 patvirtinto „Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas aprašo“ 9 punktą laikomas mokomojo dalyko / srities specialistu.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu patvirtintu 2011 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1315.

Darbuotojas/-a reikalingas/-a nuo 2014-09-01

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą;
5. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami iki 2014 m. liepos 25 d. kasdien nuo 8.00 val iki 17.00 val. adresu: Žemaitės g. 1, Gelgaudiškis, Šakių raj.

Pretendentai/ės į pokalbį įstaigoje bus kviečiami 2014 m. liepos mėn. 29 d. 10 val. 00 val.

Telefonas informacijai: 8345-55145

Paslaugos

Informacija ruošiamaPaslaugos teikėjas

Nemokamos interneto paslaugos švietimo įstaigoms.

Lankytojai

Šiandien0
Vakar1
Visą laiką113531

VCNT - Visitorcounter

Sprendimas gelgaudiskio.darzelis@gmail.com.